คู่เลขมงคล เสริมเรื่องเสน่ห์ความเมตตา

ใคร ๆ ก็เอ็นดู

หมายเลขมงคล : 26, 42, 36, 24, 42, 22, 66

คู่เลขมงคล กลุ่มนี้ ช่วยส่งเสริมในด้านเสน่ห์ เมตตามหานิยม จึงช่วยให้เป็นที่รักของคนทั่วไป มีความน่ารัก อ่อนหวาน ช่างเจรจา และจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม มีวาทศิลป์ เข้ากับคนง่าย

  • 26 เป็นผู้นำด้านความคิด การพูดที่ผู้อื่นอยากเข้าใกล้ มีรสนิยม มีเสน่ห์ในเรื่องการพูด
  • 42,24 เป็นที่รักของทุกคน มีเมตตามหานิยม จิตใจดี มีเสน่ห์ มีคนเมตตา มีวาทศิลป์ จูงใจเก่ง
  • 36 มีมิตรรัก มีเสน่ห์ มีคนเมตตาค้าขายดี หาเงินได้คล่อง
  • 22 เป็นมิตรกับทุกคน อ่อนโยน มึความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการดี ชอบ ประนีประนอม อบอุ่นหาเงินเก่ง
  • 66 รักสวยรักงาม รักศิลปะ ร่าเริงอารมณ์ดี มีเสน่ห์ดึงดูด มีโชคลาภเข้ามาตลอด อ่อนหวาน มองโลกในแง่ดี