คู่เลขมงคล เสริมสติปัญญา

ให้ฉลาดหลักแหลม

หมายเลขมงคล : 15, 51, 45, 54, 55, 59, 95, 29

คู่เลขมงคล กลุ่มนี้ เดดเด่นในด้านสติปัญญา มีความรอบรู้ คงแก่เรียนชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีเหตุผลและหลักการ จะส่งเสริมในด้านการศึกษา มีความใฝ่เรียน จิตใจหนักแน่น มีสมาธิมั่นคง มักได้รับการยอมรับในผลงานด้านการศึกษา จึงเหมาะกับอาชีพครูอาจารย์ นักวิชาการ นักวางแผน ผู้บริหาร เป็นต้น

  • 45,54 รอบรู้มีหลักการและเหตุผล สมาธิดี น่าเชื่อถือ
  • 15,51 มีเมตตา ปัญญาเฉียบคม เรียนรู้ได้ดี มีความสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
  • 55 ใจดี ใจเย็น สติปัญญาดี ชอบความมีเหตุผล
  • 95 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีสมาธิปัญญาดี
  • 29 ไหวพริบดี เรียนรู้ไว คิดสร้างสรรค์ พูดเก่ง